User Tools

Site Tools


billy_conversations

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
billy_conversations [2014/09/18 10:43]
ami [17/09/2014 [billy+annemie]]
billy_conversations [2016/01/13 18:48] (current)
Line 64: Line 64:
  
 =====17/​09/​2014 [billy+annemie]===== =====17/​09/​2014 [billy+annemie]=====
-[[http://​pandora.okno.be/​UW/​editor/​00:​01:​35,​00:​00:​00.080,​00:​03:​00.640|sound try outs billy]] 
  
 +Start: de '​echte'​ bijen geluiden, opgenomen in de beehive:
 [[http://​pandora.okno.be/​UM/​editor/​00:​01:​33,​00:​00:​00,​00:​03:​34|real bee sounds]] [[http://​pandora.okno.be/​UM/​editor/​00:​01:​33,​00:​00:​00,​00:​03:​34|real bee sounds]]
  
-Hier zijn 6 audio-fragmenten. Deze zijn vooral een collage van klankmateriaal dat ik bijeen heb gesprokkeld van verschillende transformatieprocessen. Ik wou nu net even kijken naar het filteren van het bijeëngeluid door een FFT filter, te controleren door een swarm-algoritme. Dus om even uit te leggen: het filteren van de bijenswarm door een artificiële swarm, waarvan de parameters wel door de originele bijen swarm kunnen worden gegenereerd.+[B] Hier zijn 6 audio-fragmenten. [[http://​pandora.okno.be/​UW/​editor/​00:​01:​35,​00:​00:​00.080,​00:​03:​00.640|sound try outs billy]]. Deze zijn vooral een collage van klankmateriaal dat ik bijeen heb gesprokkeld van verschillende transformatieprocessen. Ik wou nu net even kijken naar het filteren van het bijeëngeluid door een FFT filter, te controleren door een swarm-algoritme. Dus om even uit te leggen: het filteren van de bijenswarm door een artificiële swarm, waarvan de parameters wel door de originele bijen swarm kunnen worden gegenereerd.
 Het is gewoon moeilijk om van die opnames veel verschillende klanken te krijgen aangezien ze allemaal hetzelfde zijn … en aangezien ik geen andere informatie heb (bv. atmosferische condities, nectarflow, etc…) is het nogal moeilijk om er verschillen in te horen. Het is gewoon moeilijk om van die opnames veel verschillende klanken te krijgen aangezien ze allemaal hetzelfde zijn … en aangezien ik geen andere informatie heb (bv. atmosferische condities, nectarflow, etc…) is het nogal moeilijk om er verschillen in te horen.
  
-Er zitten interessante stukken tussen, maar idd. mis ik een verhaal ​ - je hoort hier teveel dat het om brokjes en stukjes gaat.+[A] Er zitten interessante stukken tussen, maar idd. mis ik een verhaal ​ - je hoort hier teveel dat het om brokjes en stukjes gaat.
 Het swarm algorithme lijkt me een interessante benadering, probeer dat eens uit zonder voor de rest iets te veranderen aan de file. Het swarm algorithme lijkt me een interessante benadering, probeer dat eens uit zonder voor de rest iets te veranderen aan de file.
 Waarschijnlijk kan je die filters van de FFT op tal van verschillende interessante manieren instellen? Ik vind het wel fijn dat er toch nog een link is met de realiteit, en dat het niet vrijblijvend verspringt van het ene op het andere, zonder relatie ... Waarschijnlijk kan je die filters van de FFT op tal van verschillende interessante manieren instellen? Ik vind het wel fijn dat er toch nog een link is met de realiteit, en dat het niet vrijblijvend verspringt van het ene op het andere, zonder relatie ...
Line 79: Line 79:
 Ik vind het goed om het door de bijen geproduceerde geluid idd. te linken aan een swarm algoritme en het zou nog mooier zijn idd. als je dat algoritme gestuurd wordt door de environmental data die we nauwkeurig verzameld hebben! Ik vind het goed om het door de bijen geproduceerde geluid idd. te linken aan een swarm algoritme en het zou nog mooier zijn idd. als je dat algoritme gestuurd wordt door de environmental data die we nauwkeurig verzameld hebben!
  
-Dit is het resultaat van het swarm algoritme losgelaten op de reële bijengeluiden:​ [[http://​pandora.okno.be/​UY/​editor/​00:​02:​14.360,​00:​00:​00,​00:​04:​34|swarm algorithm, filterbank]]. Het is allemaal het bijeengeluid dat geprocessed wordt. Maar aangezien de artificiële swarm iets meer vreemde en spelende info geeft, komen er al die bizarre klanken uit…+[B] Dit is het resultaat van het swarm algoritme losgelaten op de reële bijengeluiden:​ [[http://​pandora.okno.be/​UY/​editor/​00:​02:​14.360,​00:​00:​00,​00:​04:​34|swarm algorithm, filterbank]]. Het is allemaal het bijeengeluid dat geprocessed wordt. Maar aangezien de artificiële swarm iets meer vreemde en spelende info geeft, komen er al die bizarre klanken uit…
 Als je er je research in wil horen, dan moet je me ook eens zeggen wat je research precies probeert te onderzoeken?​ Ik kan uit enkel de klank er niet achter komen wat de vliegpaden zijn van de bijen, of hoe sterk de nectarflow is ... Als je er je research in wil horen, dan moet je me ook eens zeggen wat je research precies probeert te onderzoeken?​ Ik kan uit enkel de klank er niet achter komen wat de vliegpaden zijn van de bijen, of hoe sterk de nectarflow is ...
  
-Het gaat niet over vliegpaden (dat is te moeilijk te achterhalen met het budget dat ik heb) en ook niet over nectarflows. Het gaat wel over de groei of '​aangroei' ​ van de kolonie (dat hun '​wellbeing'​ uitdrukt) en over hun relatie tot de omgeving.+[A] Het gaat niet over vliegpaden (dat is te moeilijk te achterhalen met het budget dat ik heb) en ook niet over nectarflows. Het gaat wel over de groei of '​aangroei' ​ van de kolonie (dat hun '​wellbeing'​ uitdrukt) en over hun relatie tot de omgeving.
 Je moet hier even lezen waarom ik de klank opneem en wat er (wetenschappelijk) mee onderzocht wordt: http://​urbanbeelab.okno.be/​doku.php?​id=sound_beehive#​bio-acoustic_sound_analysis. Je moet hier even lezen waarom ik de klank opneem en wat er (wetenschappelijk) mee onderzocht wordt: http://​urbanbeelab.okno.be/​doku.php?​id=sound_beehive#​bio-acoustic_sound_analysis.
 Maar naast de wetenschap is er natuurlijk de '​art',​ en dat moet niet wetenschappelijk juist zijn maar moet wel een interessant verhaal te vertellen hebben. Dus zolang ik dat verhaal erbij kwijt kan , dan is het goed. En in dat verhaal zou ik dus toch graag de environmental omstandigheden bij betrekken, maar misschien kunnen we ook met de vliegtuigen spelen. Deze zomer waren hier nl. continu vliegtuigen over Brussel, echte overlast, en het werd een politieke rel en er is serieus over gedebatteerd in het parlement enzo. Die vliegtuigen hoor je goed op de opnames. Maar ik moet van jou kant meer weten over hoe een lange periode dat jij files moet hebben om er interessant mee te kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je een totaal ander efect krijgt als je werkt met files over 30 dagen of over 3 dagen. Maar naast de wetenschap is er natuurlijk de '​art',​ en dat moet niet wetenschappelijk juist zijn maar moet wel een interessant verhaal te vertellen hebben. Dus zolang ik dat verhaal erbij kwijt kan , dan is het goed. En in dat verhaal zou ik dus toch graag de environmental omstandigheden bij betrekken, maar misschien kunnen we ook met de vliegtuigen spelen. Deze zomer waren hier nl. continu vliegtuigen over Brussel, echte overlast, en het werd een politieke rel en er is serieus over gedebatteerd in het parlement enzo. Die vliegtuigen hoor je goed op de opnames. Maar ik moet van jou kant meer weten over hoe een lange periode dat jij files moet hebben om er interessant mee te kunnen werken. Ik kan me voorstellen dat je een totaal ander efect krijgt als je werkt met files over 30 dagen of over 3 dagen.
billy_conversations.txt · Last modified: 2016/01/13 18:48 (external edit)