User Tools

Site Tools


color_coded_beehive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
color_coded_beehive [2016/01/20 10:35]
ami [COLOR CODED BEEHIVE]
color_coded_beehive [2016/01/20 10:36] (current)
ami [COLOR CODED BEEHIVE]
Line 11: Line 11:
 {{url>​https://​www.youtube.com/​embed/​iYr158rwLBI embed=true 320px,240px noborder}} {{url>​https://​www.youtube.com/​embed/​iYr158rwLBI embed=true 320px,240px noborder}}
 //Thermal society - video by Barrett Klein// //Thermal society - video by Barrett Klein//
- 
  
 De warmte-opnames van het bijennest, zijn beelden die aanslaan, en, eens verwerkt in een audiovisuele installatie ​ zullen ze tot het collectieve geweten spreken. ​ Dit project behandelt prangende onderwerpen en toont de resultaten in artistieke beelden, die ervoor ​ moeten zorgen dat we blijven werken aan een gezond ecosysteem, of het nu de stad is of het platteland. De warmte-opnames van het bijennest, zijn beelden die aanslaan, en, eens verwerkt in een audiovisuele installatie ​ zullen ze tot het collectieve geweten spreken. ​ Dit project behandelt prangende onderwerpen en toont de resultaten in artistieke beelden, die ervoor ​ moeten zorgen dat we blijven werken aan een gezond ecosysteem, of het nu de stad is of het platteland.
color_coded_beehive.txt ยท Last modified: 2016/01/20 10:36 by ami