User Tools

Site Tools


invisible_gardens

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
invisible_gardens [2016/01/13 18:48]
127.0.0.1 external edit
invisible_gardens [2016/02/03 13:22] (current)
ami [SUBSTRATE/CONSTRUCTION]
Line 239: Line 239:
 De lava wordt opgespoten (max. lengte buis = 100m) en op het einde van de tentoonstelling terug opgezogen. De lava wordt opgespoten (max. lengte buis = 100m) en op het einde van de tentoonstelling terug opgezogen.
 Er wordt een systeem uitgewerkt met plantenlampen (grow lights). Er moet zeker worden nagegaan of de growlights niet teveel warmte afgeven, en of er een systeem van verluchting moet worden uitgewerkt. Er wordt een systeem uitgewerkt met plantenlampen (grow lights). Er moet zeker worden nagegaan of de growlights niet teveel warmte afgeven, en of er een systeem van verluchting moet worden uitgewerkt.
 +
 +=====ALLEMAAL BEESTJES=====
 +Pests in the garden: 5 december 2014
 +
 +Ik ben gisteren met Rufin in de tuin in de Buda-fabriek langs geweest om de beestjes op de planten eens te bekijken.
 +Op de olijbomen zit inderdaad een aantasting van wolluis, deze kunnen met cryptolaemus bestreden worden. Het is beter met larven te werken aangezien deze minder mobiel zijn (kunnen niet wegvliegen) en ze meer eten dan de adulten.
 +Op de eleagnus-struiken is er geen wolluis maar eleagnus-bladvlo die vergelijkbare schade geeft (roetdauw op de bladeren). Op de spruiten is een hoge aantasting van bladluis, maar hier heb ik enkele luizen opgemerkt die geparasiteerd werden door sluipwespen. Om de luizen en bladvlo aan te pakken zou ik voorstellen om met Chrysopa larven te werken, de larven kunnen op korte tijd grotere aantastingen oplossen.
 +Op de Koppert website kan je meer informatie vinden over onze verschillende bestrijders. Als demonstratie materiaal hebben we ook enkele petri-schaaltjes met nuttige insecten.
 +Ik kan dinsdag (ten laatste woensdag) langs komen met de bestrijders om deze uit te zetten.
 + 
 +Best regards,
 +Koppert Biological Systems
 +Jeroen Van Isacker
 +Consultant ​
 =====PLANNING===== =====PLANNING=====
 sept/oct => research (planten & growlights) en voorbereidende meetings, 3D plannen uitwerken sept/oct => research (planten & growlights) en voorbereidende meetings, 3D plannen uitwerken
invisible_gardens.txt ยท Last modified: 2016/02/03 13:22 by ami