User Tools

Site Tools


urban-artfarm-2013

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
urban-artfarm-2013 [2013/12/04 08:14]
ami [GARDEN TIMELINE IN WORDS]
urban-artfarm-2013 [2016/01/13 18:48] (current)
Line 357: Line 357:
 |15/​11/​2013 ​  |3 bakken gewied van onkruid en winterrogge gezaaid, 1 ondiepe, 1 middeldiepe en een diepe bak. Ik hoop dat de zaden nog gaan kiemen, dat het nog niet te laat was.| |15/​11/​2013 ​  |3 bakken gewied van onkruid en winterrogge gezaaid, 1 ondiepe, 1 middeldiepe en een diepe bak. Ik hoop dat de zaden nog gaan kiemen, dat het nog niet te laat was.|
 |25/​11/​2013 ​  ​|Zaterdag 30 november maken we de tuin klaar voor de winter. Annemie, David, Luc, Michka. We gaan bij Dewinter groencompost aarde en compost halen, en in een Manège in Anderlecht paardenmest. Auto met trekhaak van David, trailer van Dockx.| |25/​11/​2013 ​  ​|Zaterdag 30 november maken we de tuin klaar voor de winter. Annemie, David, Luc, Michka. We gaan bij Dewinter groencompost aarde en compost halen, en in een Manège in Anderlecht paardenmest. Auto met trekhaak van David, trailer van Dockx.|
-|30/​11/​2013 ​  ​|Laatste grote community-action voor het einde van het jaar. Samen met: Fabrice, Michka, David, Luc, Lucia, Christine, Ilse en ikzelf. Om 8u30 vertrokken via Dockx Dilbeek voor de romorque, naar Herent: Dewinter groencompost. Interessant bedrijf, met tal van groenafval -en enkel dat- maken ze verschillende soorten compost, edelcompost,​ teelaarde, potaarde en namaak turf (veen van houtvezel). De compost moet meer dan 60% hebben om vlot te verteren en de onkruidzaden te doden. Een stricte controle van de zuurstof/​stikstof balans is nodig voor goede compostering. Met de restwarmte wordt het huis verwarmd. Voor 30€ hbben we 1m3 teelaarde (15€) die bestaat uit 2/3 aarde en 1/3 compost. We doen er nog 4 zakken (1,5€) edelcompost bij: 2/3 compost en 1/3 stalmest. Met een dun laagje (2 à 3 cm) van dit mengsel zullen we de bakken afdekken voor de winterkou. Via de parking rijden we tot op het dak en lossen de vracht. De bakken met roggezaad die ik 3 weken geleden zaaide zijn nog niet gekiemd. De rest van de bakken wordt gewied, de dorre planten in de bee-border kortgeknipt,​ aarde wordt bijgevuld. We kuisen de serre uit: de dode tomatenplanten en de komkommers, de tomatillo'​s worden geoogst. Voorts is er nog oogst van aardappels, kweeperen, bloemkolen en aardperen. De spruiten moeten nog groeien, evenals de schorseneren. De planten hebben overvloedig voortgebracht. We dekken de bakken af met een dun laagje compost met stalmest. De zak met veenturf wordt voor de winter opgeborgen op een droge plaats. De veen heeft als eigenschap dat het 80% vocht kan opnemen (en zo in volume vergroten). In de lente zal ik het tussen de aarde van de aardbeien mengen om zo in de zomer uitdroging in de lage bakken te voorkomen. Luc behandelt ondertussen het dak van de Warré hive. We sluiten de dag af met een geïmproviseerd dineetje: ​tometensoep ​met vis en taartjes van de Pain Quotidien. Iedereen blijft eten, gezellig! De tomatillo'​s worden verdeeld en Lucia maakt er nog dezelfde avond chutney van.|+|30/​11/​2013 ​  ​|Laatste grote community-action voor het einde van het jaar. Samen met: Fabrice, Michka, David, Luc, Lucia, Christine, Ilse en ikzelf. Om 8u30 vertrokken via Dockx Dilbeek voor de romorque, naar Herent: Dewinter groencompost. Interessant bedrijf, met tal van groenafval -en enkel dat- maken ze verschillende soorten compost, edelcompost,​ teelaarde, potaarde en namaak turf (veen van houtvezel). De compost moet meer dan 60% hebben om vlot te verteren en de onkruidzaden te doden. Een stricte controle van de zuurstof/​stikstof balans is nodig voor goede compostering. Met de restwarmte wordt het huis verwarmd. Voor 30€ hbben we 1m3 teelaarde (15€) die bestaat uit 2/3 aarde en 1/3 compost. We doen er nog 4 zakken (1,5€) edelcompost bij: 2/3 compost en 1/3 stalmest. Met een dun laagje (2 à 3 cm) van dit mengsel zullen we de bakken afdekken voor de winterkou. Via de parking rijden we tot op het dak en lossen de vracht. De bakken met roggezaad die ik 3 weken geleden zaaide zijn nog niet gekiemd. De rest van de bakken wordt gewied, de dorre planten in de bee-border kortgeknipt,​ aarde wordt bijgevuld. We kuisen de serre uit: de dode tomatenplanten en de komkommers, de tomatillo'​s worden geoogst. Voorts is er nog oogst van aardappels, kweeperen, bloemkolen en aardperen. De spruiten moeten nog groeien, evenals de schorseneren. De planten hebben overvloedig voortgebracht. We dekken de bakken af met een dun laagje compost met stalmest. De zak met veenturf wordt voor de winter opgeborgen op een droge plaats. De veen heeft als eigenschap dat het 80% vocht kan opnemen (en zo in volume vergroten). In de lente zal ik het tussen de aarde van de aardbeien mengen om zo in de zomer uitdroging in de lage bakken te voorkomen. Luc behandelt ondertussen het dak van de Warré hive en ik pak de bijenkasten die op de noorderwind staan in met strooien matten. We sluiten de dag af met een geïmproviseerd dineetje: ​tomatensoep ​met vis en taartjes van de Pain Quotidien. Iedereen blijft eten, gezellig! De tomatillo'​s worden verdeeld en Lucia maakt er nog dezelfde avond chutney van.|
  
  
urban-artfarm-2013.txt · Last modified: 2016/01/13 18:48 (external edit)