User Tools

Site Tools


wax-perfume

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wax-perfume [2014/07/17 11:26]
ami created
wax-perfume [2016/01/13 18:48] (current)
Line 51: Line 51:
 http://​www.lelabodiris.com/​shop/​article_MPPN0010.001/​Cire-d%27abeille-absolue.html?​shop_param=cid%3D7%26aid%3DMPPN0010.001%26 http://​www.lelabodiris.com/​shop/​article_MPPN0010.001/​Cire-d%27abeille-absolue.html?​shop_param=cid%3D7%26aid%3DMPPN0010.001%26
 http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Perfume http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Perfume
 +
 +__more to research on wax:__
 +footnote: Check online the molecular composition of hot wax and cold wax (order and chaos). T°⇒ enzymen als katalysator voor omzetting van de honing. De optimum temperatuur is belangrijk voor invertie van de honing in de hive. Optimum = tussen 10° en 40° - depending on the bee body heath.
 +Maken: visualisaties van de warmte regulatie in de hive, de fanning van de bijen (visueel, camera) in relatie tot metingen t° sensor in/outside t°.
 +
 +footnote: Geslachtsbepaling bijen: dar of werkster, te maken met t° of met biologische klok van de colonie (voortplanting) ??????? => onderzoeken. Samenwerking tussen werksters/​koningin : cellen (groter/​kleiner) + bevrucht/​onbevrucht ei.
 +
wax-perfume.txt · Last modified: 2016/01/13 18:48 (external edit)